TÁMOP 3.1.7-11/2-0264                                              

                                                                                                     

"Kölcsey Ferenc Gimnázium referencia intézményi tevékenységének támogatása"A Kölcsey Ferenc Gimnázium referencia-intézményi  szerepvállalásával a közoktatás modernizációjának és a pedagógusképzés kihívásainak kíván megfelelni.

Példaértékű működési és pedagógiai munkát folytat, önfejlesztésre, szakmai megújulásra és módszertani sokszínűségre törekszik.

Külső és belső kapcsolatrendszerét bővítve nevelési-oktatási gyakorlatát tudásmegosztással megismertetni és továbbadni képes, részt vesz szakmai műhelymunkákban és a hálózati tanulási folyamathoz  mintát nyújtva segíti más közoktatási intézmények értékelvű szakmai fejlesztő tevékenységét.

Változatos intézményközi együttműködésre törekszik, hogy mentor-pedagógusainak  innovációs tapasztalatai minél jobban hasznosulhassanak, ill. hogy újabbak birtokába juthasson.

Referencia helyként vállalja a szolgáltatói szerep betöltését : a továbbképzést, a mentorálást, a szupervíziót, valamint a hospitálás lehetőségeinek biztosítását.


A pályázatban résztvevő pedagógusok:

Laczó Tamás

igazgató

Mikos Erzsébet

projektmenedzser

Továbbképzéseken résztvevő pedagógusok:

 Dolgosné Mórocz Katalin, Hideg Tímea, Jámbori Tamás, Kovács Kálmán, Laczóné Csima Anetta,

Laczó László, Nagyné Farkas Renáta, Takács Marietta

 


Működési terv

Továbbképzések - résztvevők

Jó gyakorlatok:

Élménybeszámoló a graz kirándulásról - magyar nyelven

Élménybeszámoló - német nyelven

 Szakmai beszámoló

Beszámoló a projekt előrehaladásáról