A Kölcsey Ferenc Gimnázium Diáksport Egyesületének története
 

A Kölcsey Ferenc Gimnázium 1985-ben kezdte meg önálló működését. Már az első évben nagyon aktív sportélet folyt az újonnan létrehozott iskolában. Egy év elteltével Lénárt Jánosné tanárnő és az iskola diákjai úgy gondolták, hogy az intézményben diáksport egyesü-letet hoznak létre. 1986. szeptember 15-én az alakuló gyűlésen a jelenlévők úgy döntöttek, hogy megalakítják a Kölcsey Ferenc Diáksport Egyesületet. A tisztségviselőket és a megalakított szakosztályokat a közgyűlés megszavazta. Az egyesület céljaként fogalmazta meg az iskolai verseny és tömegsport megszervezését, a tanulók egészséges életmódra nevelését. Az elmúlt 12 évben ez a célkitűzés nem változott, napjainkban is fontos feladatának tartja az e-gyesület, hogy minél több tanuló rendszeresen mozogjon.

Az alapszabály értelmében az iskola minden diákja tagja lehet a sportegyesületnek. Ez azt jelenti, hogy minden tanuló részt vehet az iskola sportéletében, rendszeresen versenyezhet a házibajnokságokban és a diákolimpia küzdelmeiben.

A sportegyesület megalakulása után fontos feladat volt a tárgyi felszerelések és létesítmények biztosítása. Pályázatok, szponzorok támogatásával diákok, szülők, tanárok kétkezi munkájával az idők folyamán sikerült kialakítani több sportág művelésére alkalmas sportudvart. A tárgyi feltételek biztosítása napjainkban egyre nagyobb terhet ró a diáksport egyesület vezetésére.

A sportegyesület alapításától eltelt időszakban nagyon aktív sportélet zajlott az iskolában. A tanulók a délutáni tömegsport foglalkozások keretében minden labdajátékban házibajnokságokon vesznek részt. Nagyon színvonalas mérkőzéseken sok tehetséges tanuló tűnik fel, akik később valamelyik sportegyesületbe folytatja pályafutását. Az utóbbi időben előtérbe kerültek a szabadidős sportok, egyre több diák él ezzel a lehetőséggel.

A diáksport egyesület rendszeresen jelen van a diákolimpia országos küzdelmein. Nagyon sok szép érmet szereztünk az diákolimpiai döntőkön különböző sportágakban, amelyek méltán öregbítették iskolánk és város hírnevét egész Magyarországon. Büszkék vagyunk azokra az eredményekre és csapatokra, akik arany, ezüst és bronzérmeket szereztek. Természetesen elismerés illeti azokat a csapatokat és tanulókat is, akik az országos döntőn érmet nem szereztek, de legjobb nyolc között végeztek. Első helyre kívánkozik a 2004-es diákolimpián résztvevő sportszellemi csapatunk, akik az egész ország középiskoláit maguk mögé utasítva aranyérmet szereztek. Kosárlabda csapatunk két egymás utáni  évben volt dobogós: 2003-ban Tiszaújvárosban bronzérmet, 2004-ben Zalaegerszegen ezüstérmet szerzett. A közelmúltban atlétikában jeleskedtek diákjaink. 4x100-as váltónk, svédváltónk országosan előkelő helyen rangsorolt. Nagyon szép eredményük a 2008-as diákolimpia országos döntőjén elért második helyezés. Úszásban leányváltónk többször is az ország legjobb 8 csapata között volt. Ezekre az eredményekre, sportteljesítményekre méltán lehet büszke diáksport egyesületünk. Ezen sikerek mögött rendkívül sok munka áll és nem jöhetett volna létre, ha az iskola vezetése nem támogatta volna a egyesület munkáját. Köszönetet mondunk azoknak az edzőknek, testnevelő tanároknak, magánembereknek, akik segítettek e szép eredmények elérésében. Az egyesület megalakításától Lénárt Jánosné, Szendi Ágnes, Kerecsényi Lászlóné és Kovács Kálmán testnevelő tanárok munkáját is dicsérik ezek az eredmények.

A diáksport egyesület fennállása óta jó kapcsolatot ápol a város és a környező sportegyesületeivel. Tanítványaink több sportágban aktív résztvevői Körmend és környéke sportéletének. Büszkék vagyunk azokra a diákokra, akik nem csak iskolánkban, hanem más sportegyesületekben is élvonalbeli, válogatott versenyzők lettek. A felsorolásban első helyre kívánkoznak kosárlabdázóink, akik a helyi kosárlabda klub csapatának gerincét alkotják, de az ország más csapataiban is szerepelnek. Több labdarúgónk, leánykézilabdázónk ért el szép sikereket.  

Sportegyesületünk még nem hosszú ideje működik, de úgy gondolom, hogy az elmúlt 23 év eredményei feljogosítanak arra bennünket, hogy büszkék legyünk önmagunkra, büszkék legyünk azokra a diákokra, edzőkre, sportvezetőkre, akik sokat tettek azért, hogy eddig eljussunk. Természetesen szeretnénk azt is, hogy ne csak múltunk és jelenünk legyen, hanem az elkövetkezendő időszakban sok olyan tanulónk legyen, akik a jövőben is szép sikereket érnek el iskolánk színeiben.

Kovács Kálmán, DSE elnök

Beszámolók

2011

2012

2013