"A kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Vas megye közoktatási intézményeiben" 

TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0011

Iskolánk részt vesz a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben c. pályázatán (3.1.4)

 Szakmai vezető:
Mikos Erzsébet

Résztvevő vezető:
Soós István
igazgató

 Résztvevő pedagógusok:
Biczó Zoltán, Harmincz Tímea, Klement András, Laczó László, Laczó Tamás, Laczóné Csima Anetta, Mecséri Enikő

Ütemterv

Kölcsey Ferenc Gimnázium ütemterve

Kompetenciaterületek

szövegértés-szövegalkotás
matematika
idegen nyelvi
szociális és állampolgári

Önálló intézményi innováció

MAGYAR KULTÚRA NAPJA

Magyar Kultúra Napja - film

Intézményi innovációk

Három hetet meghaladó projekt: Utazás

Témahét: Körmendi csata

Témahét az egészséges életmódra nevelés testnevelés órán 

                 Képek - testnevelés óra

 Algebrai és transzcendens számok

Egyenlőtlenségek

"Matematika az életünkben és a természetben"

A Coriolis erő és Foucault inga

                   A kísérlet képekben


Témahét: Várkastély a városban:

Diaképek - Várkastély a városban

Diaképek - Várkert

Angol nyelvi modul - rendelés a vendéglőben

Angol nyelvi modul - divat, öltözködés


Tanév eleji szintfelmérő német nyelvből