A  Kölcsey Ferenc Gimnázium rövid története

 

?        1946 szeptemberében megkezdődik a gimnáziumi képzés, az államilag segélyezett községi gimnáziumban.

?        1947-ben felveszi az iskola a "Himnusz" írójának Kölcsey Ferencnek a nevét.

?        1948-ban államosítják az iskolát.

?        1960-61: humán tagozatos képzés "5+1"-es rendszerben,
reálgimnáziumi képzés "4+2"-es rendszerben, amelyet "átminősítettek" szakközépiskolává.

?        1961-ben átmenetileg szünetel a gimnáziumi beiskolázás.

?        1962-ben 2 gimnáziumi és 1 szakközépiskolai osztály indul.

?        1966 január 10-én a Thököly utcában új épületet kap a gimnázium.

?        1971-ben kémia tagozatos gimnáziumi osztály indul.

?        1978: átfogó tanügyi reform, megszűnik a tagozatos képzés, bevezetik a fakultációs képzést.

?        1979-ben megszűnik a körmendi Mezőgazdasági Gépészeti Főiskola, helyébe költözik a mezőgazdasági gépszerelő szakképzés

?        1983-ban  számítógépet kap az iskola.

?        1985-től a gimnáziumi "tiszta profilú" önálló intézményként működik a Várkert szélén lévő épületben.

?        1987 szeptemberétől az orosz nyelv és a német nyelv tanítása mellett elindul az angol nyelv oktatása.

?        1990: a lapos tetős épületből magas tetős lesz.

?        1991 óta minden év január 22-én megünnepeljük a MAGYAR KULTÚRA NAPJÁT.

?        1992-ben elindul a hatosztályos gimnáziumi képzés,
a fölszintes "toldalékrészre" emelet kerül két osztályteremmel, két kiscsoportos foglalkoztatással, és egy a tetőtérben kialakított 128 nm-es könyvtárral.

?        1997-ben útjára indul a Sulinet program, amely lehetővé teszi a számítástechnika oktatás ugrásszerű fejlődését.

?        1998: elkészül a helyi pedagógiai program, elkészülnek e helyi tantervek.

?        2000-ben elindul az olasz nyelv oktatása.
májusban elballag az utolsó hatosztályos képzés szerint tanuló diák is.

?        2002: a tornaterem átjárója és öltözői fölötti részen új tanári szoba, iskolagaléria épül, elkészül az orvosi szoba és a szülői fogadó.

?        2003 július 1-től megyei fenntartásban működik a gimnázium.

?        2004 szeptemberében elindul a világnyelv program, az 5 osztályos képzés, az ún. 0. évfolyam, ahol a diákok  15-15 órában tanulják a német vagy angol nyelvet, heti 5 órában az informatikát.

?        2005-ben az érettségiző diákok elsőként tesznek kétszintű érettségi vizsgát.

?        2009 júniusában érettségizik az első nyelvi évfolyam.