Mintha "A tamburás öregúr" beült volna az olvasóterembe

  nyomtatási kép

Arany János szellemiségét idézték a versmondók

Negyvenöten szavaltak Arany-verset a költészet napja alkalmából a városi könyvtár olvasótermében. Immár negyedik alkalommal szervezett a Faludi Ferenc Könyvtár, a Csaba József Honismereti Egyesület és a Körmendi Gimnáziumi Öregdiákok Egyesülete szavalóversenyt a Vas Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer támogatásával. Idén Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából a 19. századi költő szellemiségének sokarcúságát idézték meg a szereplők.

Mecsériné Doktor Rozália könyvtárvezető köszöntötte a résztvevőket, majd Giczi Dominik, az Olcsai iskola kisdiákjának adta elő A tudós macskája című Arany-verset. Ezután a felső tagozatos általános iskolások közül harmincketten, a középiskolai kategóriában tízen, a felnőttek között pedig hárman szavaltak.

A négytagú zsűriben helyet foglaló Farkas Tiborné, a KLIK szombathelyi tankerületének szakmai igazgatóhelyettese, Tóthné Molnár Rozália könyvtáros, dr. Vörös Ottó nyugalmazott főiskolai tanár és a zsűri elnöke, dr. Czetter Ibolya főiskolai tanár hallgatta és értékelte a produkciókat.

A rendezvény eredményhirdetése előtt a köszönet szavaival illette a zsűri elnöke a helyszínt, a lehetőséget, a felkészítők munkáját és Körmend városát. Elmondta, hogy "Arany János emlékét nagy tiszteletben tartva idevarázsolták azt a szellemiséget, azt a költőt, akit kettős személyiségként ismerünk. Egyrészt komor, töprengő és nem törtető, nem lehetne a mai kor hőse, másrészt pedig humoros, derűs, önmagára reflektáló személyiség." Dr. Czetter Ibolya elismerően szólt a versenyzők szövegtudásáról, különösen olyan hosszú verseknél, mint a Rege a csodaszarvasról. Értékelésében javasolta a személyiséghez, alkathoz illőbb versválasztást, hiszen  egy fiatal ember az életút végéről szóló verset még nem tudja igazán hitelesen tolmácsolni. A természetes szöveghangzásra biztatta a versenyzőket a teátrális vagy éneklő produkciók helyett. Felhívta a figyelmet a szép beszédhang és a tiszta beszéd szerepére. Végezetül kérdésként vetette fel, hogy vajon 200 év elteltével a nyelv, a szemlélet, a modor, a hangnem tud-e aktuálisat jelenteni az utókornak. Arany János nyelve minden bizonnyal, és ebben rejlik a költészet lényege, amiről Arany János így fogalmazott:

"Mi a tűzhely rideg háznak,
Mi a fészek kis madárnak,
Mi a harmat szomju gyepre,
Mi a balzsam égő sebre;
Mi a lámpa sötét éjben,
Mi az árnyék forró délben,...
S mire nincs szó, nincsen képzet:
Az vagy nekem, oh költészet!" /Arany János/

Takács Marietta

 A szavalóverseny eredményei

I.         korcsoport (általános iskolások):

1.       helyezett: Kocsis Luca (Olcsai Ált. Isk.)

2.       helyezett: Horváth Petra (Olcsai Ált. Isk.)

3.       helyezett: Honfi Áron (Kölcsey Ált. Isk.)

4.       helyezett: Szakály Petra (Kölcsey Ált. Isk.)

II.       korcsoport (középiskolások):

1.       helyezett: Szenkovits Buda (KKFG)

2.       helyezett: Jakab Anasztázia (KKFG)

3.       helyezett: Csempesz Valentin (Rázsó SZKG)

 

III.      korcsoport (felnőttek):

1.       helyezett: Németh Zsolt

2.       helyezett: Klement András és Takács Marietta