Elhunyt intézményünk nyugalmazott igazgatóhelyettese, Pintér Pál (1932-2014)

  nyomtatási kép

Pintér Pál 1985-től 1992-ig, nyugdíjba vonulásáig a Várkerti Általános Iskola épületébe költöző, újra önállósuló Kölcsey Ferenc Gimnázium igazgatóhelyettesi feladatait látta el. Vezetői megbízatása mellett technikát tanított. Fotó szakkört vezetett, fotólabort működtetett. Az általa és segítségével készített képanyag fontos dokumentációja az iskola akkori életének.    

Egyik ösztönzője volt az iskolai videódokumentáció készítésének és archiválásának.  
    Vezetőként, pedagógusként humánuma, türelme, segítőkészsége, közvetlensége méltán tett őt kedveltté kollégái és diákjai körében.    
   Nyugdíjasként segítette a Heinävesi gimnáziummal való kapcsolatteremtést, ösztönözte a gimnazistákat a város testvérkapcsolatában való részvételre.
     Pintér Pál 2014. január 26-án hunyt el.

    A Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium egykori és mostani pedagógusai, öregdiákjai őrzik emlékedet!
Pali bácsi, nyugodj békében!