Álláshirdetés

  nyomtatási kép

Kölcsey Ferenc Gimnázium - Körmend

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kölcsey Ferenc Gimnázium - Körmend

pénzügyi és gazdasági igazgatóhelyettes (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2012.08.15-2017.08.15-ig szól.

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9900 Körmend, Bajcsy-Zsilinszky utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 az önállóan gazdálkodó intézmény gazdasági irányítása és ellenőrzése,  ellátja a költségvetési szerv éves költségvetésének előirányzatai tekintetében a gazdálkodással, könyvvezetéssel és az adatszolgáltatásokkal kapcsolatos feladatokat,  ellátja a költségvetési szerv működtetésével, üzemeltetésével, a költségvetési szerv vagyongazdálkodása körében a beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatokat,  költségvetés; féléves, éves beszámolók; mérlegek készítése,  bizonylati rend kialakítása,  vagyonvédelem, vagyonnyilvántartás biztonságos feltételeinek megteremtése,  anyaggazdálkodás, készletgazdálkodás, ellátás biztosítása, ellenőrzése,  az irányítása alatt álló területek operatív feladatellátásának szervezése,  végzi a bevételek, kiadások és a kötelezettségvállalás ellenjegyzését,  a hatályos jogszabályok alapján az intézmény számlarendjének kialakítása,  nyilvántartási, elszámolási rend kialakítása,  valamennyi szerződés, utalványozás ellenjegyzése,  pénzügyi elemzések, kimutatások elkészítése,  pályázati anyagok elkészítésében való részvétel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

§ Főiskola, államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés, regisztrált mérlegképes könyvelői igazolvány megléte,

§ pénzügyi-számviteli munkakörben töltött - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

§ Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§ Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§ Felhasználói szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,

§ költségvetési gazdálkodás területén hasonló munkakörben szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§  a pályázó személyi adatait is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz, az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) másolata, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja, 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Laczó Tamás igazgató nyújt, a 06/94-594-131, 06/30-240-5430 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§ Postai úton, a pályázatnak a Kölcsey Ferenc Gimnázium - Körmend címére történő megküldésével (9900 Körmend, Bajcsy-Zsilinszky utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 65/2012 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi és gazdasági igazgatóhelyettes .

§ Elektronikus úton Laczó Tamás részére a kfg@kormend.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Szakmai bizottsági elbeszélgetést követően - a bizottság írásba foglalt véleményének mérlegelésével - a Kölcsey Ferenc Gimnázium igazgatója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§ www.kfg.kormend.hu - 2012. július 9.

§ www.kormend.hu - 2012. július 9.

§ www.nyugatrmk.hu - 2012. július 9.