Álláshirdetés

  nyomtatási kép
Kölcsey Ferenc Gimnázium a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet matematika-fizika szakos tanár munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Vas megye, 9900 Körmend, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 3. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Tantárgyi órák megtartása, egyéb nevelési-oktatási feladatok ellátása. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek:  Egyetem, matematika-fizika szak, A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  Iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2010. szeptember 1. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2010. augusztus 13. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Soós István nyújt, a 94/594-131 -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja:  Postai úton, a pályázatnak a Kölcsey Ferenc Gimnázium címére történő megküldésével (9900 Körmend, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1-KSZK/2010, valamint a munkakör megnevezését: matematika-fizika szakos tanár.  Elektronikus úton Soós István részére a kfg@kormend.hu E-mail címen keresztül A pályázat elbírálásának határideje: 2010. augusztus 24. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  www.kszk.gov.hu - 2010. július 26.  www.kfg.kormend.hu - 2010. július 26. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.